Struktur Organisasi

struktur organisasi 2014 (Small)Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kotabaru

Kepala Kemenag Kotabaru                 : Drs. H. Salman, MM.

Kasub Tata Usaha                                 : H. Ramadhan, S.Ag. M.Pd.I

Kasi Bimas Islam                                    : Drs. H. Suni MM.

Kasi Penyelenggaraan Haji & Umrah    : Drs. H. Syahruji

Kasi Pend. Madrasah                              : Dra. Hj. Siti Fatimah

Kasi Penyelenggara Syariah               : H. Ahmad Kamal, M.Ag.

Kasi Pend. Agama dan Keagamaan Islam  : Drs. H. Imran Tamim

Kasi Penyelenggara Bimas Katolik    : Toniadi, S.Ag, M.Pd.

KUA Kabupaten Kotabaru

Ka KUA Kec.Pulau Laut Utara : Drs. H. Moch. Irhamsyah
Ka KUA Kec.Pulau Laut Timur : Faharuraji,S.Ag
KA. KUA P.L.Tengah Norkhalis,S.Ag
Ka KUA Kec.Pulau Laut Barat : H. Nurdin,S.Ag
Ka KUA Kec.Pulau Laut Selatan : Drs.Arwing
Ka KUA Kec.Kelumpang Hulu : Darman,S.Ag
Ka KUA Kec. Kelumpang Selatan : Abdul Haliq,S.Ag
Ka KUA Kec.Kelumpang Hilir : Husni Ilhami,S.Ag
Ka KUA Kec.Kelumpang Tengah : Zarkasyi Ma’ad BA
Ka KUA Kelumpang Barat : Zainuddin, S.TH.I
Ka KUA Kec.kelumpang Utara : Aliansyah, S.Ag
Ka KUA Kec.Pulau Sebuku Drs.Syaifuddin
KA KUA Kec.Pulau Sembilan : Darwis, S.Ag. MM.
Ka KUA Kec.Sungai Durian : Jamaludin,S.Ag
Ka KUA Kec. Hampang M.Nyamin,S.Ag
Ka KUA Kec. Pamukan Utara : Lukman,S. Ag
Ka KUA Kec. Pamukan Selatan : Sulaiman, S.Ag
Ka KUA Kec. Sampanahan : Makmur, S.Ag